Her er et av husene der vi har tegnet tilbygg og ny planløsning i alle etasjer samt ny garasje på samme eiendom..

EKSISTERENDE FASADER.

NYE FASADER.

Enebolig tegnet om til vertikal delt bolig.

Plan fasader og snitt eksisterende situasjon.


Plan fasader og snitt ny situasjon.

Bolig med to leiligheter med felles inngang bygget om til to leiligheter med separat inngang og en åpen planløsning.

Tegning før ombygging
Tegninger etter ombygging.