Under fanen "Hytter" kan du sebilder av noen av hyttene vi har tegnet.

Enten du ønsker å bygge hytta i laft, stavlaft eller reisverk er vi opptatt av å ta vare på gode norske byggetradisjoner.  Gjerne med detaljer som viser lokal tilhørighet.  Det er ikke noe motsetningsforhold mellom dette og det å tegne en trivelig og makeløs hytte hvor personlige krav og ønsker blir ivaretatt.

Hva kan vi gjøre for deg som kunde.

  • Befaring tomt.

  • Tegne plan og fasader.
  • Tegne situasjonskart.
  • Tegne produksjonstegninger.
  • Tegne innredning.
  • Utarbeide underlag for pristilbud.
  • Innhenting av pristilbud.
  • Oppfølging av byggeprosessen.
  • Innredning, antikviteter.
Fasadetegning

Fasadetegning.

Situasjonskart

Eksempel på del av beskrivelse.

Plantegning

Produksjonstegning

Tegning kjøkkeninnredning